DIREKTOR Janez Kadivec
Tel.: 04 / 279-00-00
E-pošta: janez.kadivec@avtokadivec.si

 

Andreja Kadivec
Tel.: 04 / 279-00-19
E-pošta: andreja.kadivec@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    hyundai_mali Darko Gantar
Tel.: 04 / 279-00-13
GSM: 031 / 614-205
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: darko.gantar@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    hyundai_mali Nataša Podržaj
Tel.: 04 / 279-00-00
GSM: 031 / 614-205
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: natasa.podrzaj@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    ford_mala Barbara Ravnikar
Tel.: 04 / 279-00-39
GSM: 051 / 342-777
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: barbara.ravnikar@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    ford_mala Seadin Čatić – Ado
Tel.: 04 / 279-00-23
GSM: 031 / 714 653
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: ado@avtokadivec.si

 

PRODAJA RABLJENIH VOZIL Darko Gantar
Tel.: 04 / 279-00-31
GSM: 031 / 614-205
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: info@avtokadivec.si

 

PRODAJA RABLJENIH VOZIL Seadin Čatić – Ado
Tel.: 04 / 279-00-23
GSM: 031 / 714 653
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: ado@avtokadivec.si

 

SERVIS – SPREJEMNIK Matjaž Mikulič
Tel.: 04 / 279-00-22
GSM: 031 / 383-265
Faks: 04 / 279-00-16
E-pošta: matjaz.mikulic@avtokadivec.si

 

 SERVIS – SPREJEMNIK Mateja Klemenec
Tel.: 04 / 279-00-29
GSM: 041 / 321-511
Faks: 04 / 279-00-16
 E-pošta:  mateja.klemenec@avtokadivec.si