DIREKTOR Janez Kadivec
Tel.: 04 / 279-00-00
E-pošta: janez.kadivec@avtokadivec.si

 

Andreja Kadivec
Tel.: 04 / 279-00-19
E-pošta: andreja.kadivec@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    hyundai_mali Darko Gantar
Tel.: 04 / 279-00-13
GSM: 031 / 614-205
E-pošta: darko.gantar@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    hyundai_mali Nataša Podržaj
Tel.: 04 / 279-00-00
GSM: 031 / 614-205
E-pošta: natasa.podrzaj@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL    Barbara Ravnikar
Tel.: 04 / 279-00-39
GSM: 051 / 342-777
E-pošta: barbara.ravnikar@avtokadivec.si

 

PRODAJA VOZIL     Seadin Čatić – Ado
Tel.: 04 / 279-00-23
GSM: 031 / 714 653
E-pošta: ado@avtokadivec.si

 

PRODAJA RABLJENIH VOZIL Darko Gantar
Tel.: 04 / 279-00-31
GSM: 031 / 614-205
E-pošta: info@avtokadivec.si

 

PRODAJA RABLJENIH VOZIL Seadin Čatić – Ado
Tel.: 04 / 279-00-23
GSM: 031 / 714 653
E-pošta: ado@avtokadivec.si

 

SERVIS – SPREJEMNIK Jure Kadivec
Tel.: 04 / 279-00-11
GSM: 031 / 383-265
E-pošta: jure.kadivec@avtokadivec.si

 

SERVIS – SPREJEMNIK Matjaž Mikulič
Tel.: 04 / 279-00-22
GSM: 031 / 383-265
E-pošta: matjaz.mikulic@avtokadivec.si

 

 SERVIS – SPREJEMNIK Mateja Klemenec
Tel.: 04 / 279-00-29
GSM: 041 / 321-511
 E-pošta:  mateja.klemenec@avtokadivec.si